Liên hệ tư vấn 0913 822 372

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JA VIỆT

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Tegami - lớp JA57 - Trung tâm Đào tạo JAVIET

22/11/2022
Share

 

Tegami - các bạn nữ lớp JA57, Trung tâm Đào tạo JAVIET, tiết mục trong buỗi lễ

Tổng kết Đào tạo và Tiễn xuất cảnh các anh chị học viện lớp JA52.