Liên hệ tư vấn 0913 822 372

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JA VIỆT

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Số lượng người nhập cư vào Nhật Bản đã được nâng lên khoảng 5.000 người/ngày từ ngày 26/11/2021.

19/11/2021
Share
新型コロナウイルスの水際対策をめぐり、松野官房長官は、一日当たり3500人としている日本への入国者数の上限を、今月26日から5000人程度に引き上げると発表しました
Chánh văn phòng Nội các Matsuno thông báo rằng số lượng người nhập cảnh tối đa vào Nhật Bản, là 3.500 người mỗi ngày, sẽ được nâng lên khoảng 5.000 người kể từ ngày 26 tháng này.
 
 
"Liên quan đến điều này, Chánh văn phòng Nội các Matsuno cho biết trong một cuộc họp báo vào buổi sáng, "Chúng tôi sẽ xem xét nó dựa trên sự phát triển của hệ thống kiểm dịch và tình hình thực hiện các biện pháp kiểm dịch," và thông báo rằng chúng tôi sẽ nâng giới hạn hàng ngày lên khoảng 5.000 từ ngày 26 tháng này ..."
 
政府は、新型コロナウイルスの水際対策の一環として、日本への入国者数の上限を一日当たり3500人としています。
 
これについて松野官房長官は、午前の記者会見で「検疫体制の整備や防疫措置の実施状況などを踏まえて見直す」と述べ、今月26日から一日当たりの上限を5000人程度に引き上げると発表しました。
 
そのうえで松野官房長官は「新たな変異株の感染が拡大するなど状況が悪化する場合には機動的に対処していくが、引き続き国内外の感染状況やワクチン接種状況などを踏まえつつ、さらなる緩和に向けて、前向きに検討を続けていく」と述べました。
 
Nguồn : báo NHK