Liên hệ tư vấn 0913 822 372

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JA VIỆT

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

11.598 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2019

20/08/2020
Share
11.598 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2019
 
 
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07/2019 là 11.598 lao động (4.544 lao động nữ), bằng 95,67% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 07/2018 là 12.123 lao động trong đó có 4.434 lao động nữ), gồm các thị trường:
- Nhật Bản: 5.993 lao động (2.634 lao động nữ),
- Đài Loan: 4.275 lao động (1.684 lao động nữ),
- Hàn Quốc: 872 lao động (58 lao động nữ),
- Ả rập - Xê út: 131 lao động (95 lao động nữ),
- Ba Lan: 47 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.
 
Như vậy, trong 07 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 79.428 lao động (26.287 lao động nữ) đạt 66,19% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 120.000 lao động), trong đó thị trường:
- Nhật Bản: 39.542 lao động (14.190 lao động nữ),
- Đài Loan: 32.259 lao động (10.906 lao động nữ),
- Hàn Quốc: 4.393 lao động (339 lao động nữ),
- Rumania: 1.067 lao động (41 lao động nữ),
- Ả rập - Xê út: 706 lao động (507 lao động nữ),
- Malaysia: 300 lao động (134 lao động nữ),
- Algeria: 256 lao động nam,
- Macao: 196 lao động (106 lao động nữ) và các thị trường khác.
 
Nguồn: Dolab